Welkom in groep 3/4 van juf Winnifred en juf Christien.

 

 

De groepen zitten soms samengevoegd en op andere momenten krijgt groep 3 apart les van groep 4. We vinden het voor alle groepen erg belangrijk om hoge doelen te stellen. In groep 3 zie je dat bijvoorbeeld terug in het leesonderwijs. We proberen op deze manier onze Avi-niveaus op te krikken, standaard is niveau 2/3 in groep 3.

 

We hanteren vaste stappen:

Doelen op het bord, korte instructie, begeleid klassikaal inoefenen en daarna individueel inoefenen met coöperatieve werkvormen.

 

Dit geldt voor alle vakgebieden. De werkwijzen in de groepen verschillen niet of nauwelijks van elkaar waardoor er veel samenwerking tussen de beide groepen mogelijk is en de overgang van groep 3 naar 4 soepel kan verlopen.