Welkom in de klas van meester Sevket.   

Het directe instructiemodel wordt bij veel lessen ingezet. Dit is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren.

Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen snel aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig.

Elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding.

De leerkracht en de leerling controleren in grote mate het leerproces. Zelfstandig werken, zelf nakijken en het weekrooster zijn middelen die hiervoor ingezet worden. Op het weekrooster kan de leerling ook aangeven of hij de les heeft begrepen of extra uitleg nodig is.

Dit model is vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben.