Welkom in de klas van juf Semra.

 

Toolbox

 

uitgangspunten

leren vanuit voorkennis.

leren vanuit gerichte aandacht.

leren vanuit inspanning.

leren vanuit kennis van het eigen leren.

 

strategieën om beter te onthouden

niet passief maar actief leren.

niet stampen maar spreiden.

niet opnieuw bestuderen maar ophalen uit het geheugen.

niet goed = opnieuw studeren / wel goed = opnieuw toetsen.

 

strategieën om beter te begrijpen

laat ze uitleggen.

laat ze vragen stellen.

laat het tastbaar maken.

laat lezen, laat bezinken, laat ophalen.

 

strategieën om beter toe te passen

focus op de aanpak in plaats van op de oplossing.

afnemende ondersteuning in plaats van blijvende ondersteuning.

variatie in plaats van eenvormigheid.