Bewonersvereniging Provenierswijk

Het doel van de vereniging is de woonfunctie, leefbaarheid en het voorzieningenpakket van de Provenierswijk te behouden en te verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen. Hiertoe onderhoudt de vereniging contacten met de verschillende groepen in en instanties in en buiten de wijk. Zij streeft er tevens naar een platform te zijn voor die verschillende groepen.

 

http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=69