Cooperatief leren

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine heterogene groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel.

De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar.

Niet elke vorm van samenwerking tussen leerlingen is te omschrijven als coöperatief leren. Het plaatsen van leerlingen in groepen met de opdracht dat ze mogen samenwerken of met elkaar mogen overleggen is nog geen coöperatief leren.

Er kan pas over coöperatief leren gesproken worden als er sprake is van een aantal kenmerken.

 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid.

2. Individuele verantwoordelijkheid.

3. Directe interactie.

4. Samenwerkingsvaardigheden.

5. Evaluatie van het groepsproces.

 

Coöperatief leren is een waardevolle werkwijze omdat het:

• Leerlingen uitdaagt tot actief en constructief leren

• Interactie tussen leerlingen stimuleert

• Verschillen tussen leerlingen benut als kansen om van elkaar te leren

• Een bijdrage levert aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.

 

Dowload hier Coöperatief leren voor alle leerlingen in PDF.

Heeft u geen Acrobat Reader, dan kunt u dat hier gratis downloaden: http://www.adobe.nl/