Opbrengstgericht leren

Door regelmatig te toetsen, evalueren van uitkomsten en deze te bespreken in het team, met de kinderen en de ouders, willen we de opbrengsten stelselmatig verbeteren.

Alle leerlingen nemen deel aan het CITO leerling volgsysteem en de CITO Eindtoets.

Om doelgericht te werken maken we gebruik van het directe instructie model, dat betekent dat er eerst een groepsinstructie wordt gegeven en daar waar nodig verlengde instructie of verrijking van de stof.

Wij hanteren hierbij de Toolbox strategieën van de Erasmus Universiteit voor beter begrijpen, beter onthouden en beter toepassen van de leerstof.