Talentontwikkeling

Meer tijd en aandacht voor ieder kind.

Op basisschool De Klimop helpen 10 hoogopgeleide HBO'ers en een oud leerkracht leerlingen bij het inoefenen van lesstof en het ontwikkelen van hun talenten.  De coördinator talentontwikkeling en leerkracht groep 3/4  begeleidt deze tutoren.

De leerlingen van groep 4 tot en met 7 krijgen twee keer per week drie kwartier tutor ondersteuning (Helaas dit jaar voorlopig 1x per week i.v.m. gebrek aan tutoren die op maandag kunnen). Wij richten ons daarbij op brede talentontwikkeling, waarbij  per kind de behoefte wordt bekeken.

Waar moeten we belemmeringen wegnemen? Hoe kunnen  we de lessen verder verrijken? Bijvoorbeeld door techniek, powerpoints,  Engels, creatieve vakken of muziek aan te bieden. Per kind maken we een handelingsplan, waarin staat wat de tutoren gaan doen en wat het doel is.   De tutoren werken soms met groepjes van twee tot drie leerlingen en soms ook individueel. Ze helpen ook bij het extra inoefenen van lesstof. De leerlingen krijgen daardoor meer tijd en aandacht.

De tutoren helpen de leerlingen naar een hoger niveau te brengen, maar ze helpen bijvoorbeeld ook het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten of faalangst weg te nemen. De individuele benadering en het doelen stellen per kind, dat werkt gewoon. De inzet van de tutoren is een hele positieve ervaring. De tutoren zijn vaak niet didactisch geschoold en daarom krijgen ze goede begeleiding. Deze mensen brengen veel kwaliteiten mee en het is erg leuk om te zien dat de leerlingen een band krijgen met hen. Wij kunnen op deze manier de leerlingen echt iets extra’s aanbieden.

 

Onze huidige tutoren zijn: Femke, Janine, Willemijn, Hathalie, Simone, Ruben, Tamara, Ella Jane, Regina en Ana Maria. 

 

Nieuwe tutoren gevraagd

Extra tutoren zijn welkom. Als u minimaal een HBO opleiding heeft, graag uw talenten en kennis wilt delen en op vrijdag ochtend beschikbaar bent, kunt u zich aanmelden.