Missie

Openbare school De Klimop wil een school zijn waar alle kinderen zich prettig en gewenst voelen. Waar de talenten van kinderen tot ontwikkeling komen. Waar een goede basis wordt gevormd voor verder onderwijs en een volwaardige plaats in de maatschappij.


Visie

De Klimop is een organisatie met kleine groepen, gestructureerd onderwijs, hoge doelen, uitgaande van specifieke leerbehoeften van kinderen. Wij bieden onderwijs op maat voor zowel de leerling die wat extra hulp kan gebruiken, maar ook voor de meer en hoogbegaafde leerling.   Wij zijn beter in staat leerlingen goed te begeleiden door het project Talentontwikkeling met de ondersteuning van de Erasmus Universiteit, waar de afdeling psychologie, cognitie en leren, bezig is met de ontwikkeling van de Toolbox (10 oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie voor de klas). Coöperatieve werkvormen ondersteunen de kinderen in het oefenen en samenwerken. Naast de kernvakken rekenen en taal wordt aandacht besteed aan filosofie, techniek en wetenschap, aardrijkskunde en geschiedenis, biologie en verkeer. Technisch lezen doen wij tot en met groep 8.
In de verlengde leertijd is er extra aandacht voor bewegingsonderwijs (Lekker Fit), muziek, Engels en dans in alle groepen.