Algemene schoolregels

Op tijd in de klas (8.45 uur).

Boterham of fruit als tussendoortje/lunch.

Vruchtensap, water of een melkproduct.

Rustig lopen binnen de school.

Omgangsvormen

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Wij spreken Nederlands.

Wij gaan met zorg met onze omgeving om.

Wij groeten elkaar.

Wij luisteren naar elkaar.

Afspraak is afspraak.

Afspraken

Ziekmelden vóór 8.45 uur 010-4659530.

Gym/zwemkleding meenemen op de daarvoor bestemde dagen.

Ouders en leerkrachten hebben regelmatig contact met elkaar over de ontwikkeling van hun kind (ouderavond, rapporten, voortgangsgesprekken).