De Ouderkamer

De ouderkamer is een plek voor de ouders van de school. Elke ochtend vindt hier de inloop plaats. Onder leiding van de medewerker ouderbetrokkenheid worden allerlei thema’s rond onderwijs en opvoeding besproken. Het is een plek om met elkaar te praten, van gedachten te wisselen of een lekker kopje koffie te drinken.

De ouderkamer bevindt zich nu nog op de begane grond, aan het eind van de gang. Vanaf meivakantie verhuist de ouderkamer naar een ander lokaal, welke lokaal het wordt krijgt u nog te horen. Voor vragen kunt u bij de medewerker ouderbetrokkenheid terecht.

                        

In overleg met de ouders wordt er afgesproken welke thema’s aan de orde komen. Deze informatieve bijeenkomsten worden afgewisseld met creatieve of sport ochtenden. De onderwijs bijeenkomsten zijn groepsgericht. U krijgt hier specifieke informatie over de groep van uw kind, het onderwijs en dingen die u thuis met uw kind kunt oefenen. Er wordt gebruik gemaakt van de materialen van Stichting de Meeuw, waaronder Rugzak, Tolk, Knapzak, De Toekomst van mijn kind en van materialen van  Bureau Extern: Overstap en Doorstap.