Ouderbetrokkenheid

Wij vinden de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind heel belangrijk. Uw betrokkenheid is nodig voor het welbevinden en de prestaties van uw kind.

Betrokkenheid kan op velerlei manieren, maar het belangrijkste is dat ouders weten hoe het op school met hun kind gaat, belangstelling hebben voor de prestaties en het gedrag van hun kind. Ook zorgt de ouder ervoor dat zijn/haar kind voldoende (nacht-) rust  krijgt, gelegenheid om zijn/haar huiswerk te maken en, in overleg met de leerkracht, extra oefent met zijn/haar kind.

We verwachten van ouders dat zij de voorlichtingen; de rapportbesprekingen en eventueel ondersteunende programma’s (zie kopje ouders, ondersteunende programma’s) van de Medewerker Ouderbetrokkenheid bijwonen.

Ouders die mee willen denken over het onderwijs en de organisatie op de Klimop, kunnen zich opgeven voor het Schoolplatform (zie onder kopje ouders, schoolplatform).

Ouders die graag willen helpen bij feesten, uitstapjes, projecten of bij het onderhoudvan deschooltuin/klaslokalen, zijn erg welkom.

Wanneer u iets wilt bespreken met een leerkracht of de directie maak dan gerust een afspraak. Wij vinden uw mening belangrijk.

Voor het werven van leerlingen hebben wij de ouders hard nodig. Als u tevreden bent over de Klimop laat dat dan merken aan ouders die een goede school zoeken voor hun kind. Kortom!

Vertel uw klachten aan ons en uw complimentjes aan de buitenwereld.