Ondersteunende programma's

 

Piramide groep 1 en 2

 

De kinderen en leerkrachten van groep 1 en 2 van onze school werken met piramide. Piramide is een methode voor alle kleuters. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk – en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling.  De piramide – methode start op de peuterspeelzalen en loopt door in de kleutergroepen van 1 en 2 van de basisschool. Piramide is een educatieve methode van de Cito-groep (Instituut voor Toetsontwikkeling). Piramide heeft ook thuisgericht programma’s bedoeld voor ouders van kinderen in groep 1, 2 van de basisschool.

 

Aan het begin van elk thema krijgen de ouders een uitnodiging om de VOP (voorlichting ouders piramide) bij te wonen in de ouderkamer. Tijdens deze voorlichting wordt u informatie aangereikt over het nieuwe thema


Overstap in groep 3

Overstap is een leesprogramma voor leerlingen uit groep 3 en hun ouders. Parallel aan de leerstofkernen uit ‘Veilig Leren Lezen’ (maan-versie) zijn materialen voor thuis ontwikkeld.

Stap door in groep 4

Stap Door! Is een programma bij het aanvankelijk en begrijpend lezen in groep 4.

Gedurende een half uur lezen ouder en kind zelfgekozen boek of het speciaal ontwikkelde Stap Door!- verhalenboek. Ouder en kind maken verschillende opdrachten voor, tijdens en na het lezen om het actief lezen en het begrijpen van de tekst te bevorderen.                                                    

Ouders krijgen hiervoor een training van de medewerker ouderbetrokkenheid.                                      

De doelen van Stap Door! zijn:

  • Het stimuleren van het leesplezier en het actief lezen;
  • Het vergroten van het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders;
  • Het vergroten van ouderbetrokkenheid.

De toekomst van uw kind

Programma gericht op de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van kind naar puber. De medewerker ouderbetrokkenheid start met de bijeenkomsten voor de ouders van groep 8 en zal in de 2e helft van het schooljaar de ouders van groep 7 uitnodigen.

De leesexpres

De leesexpres is een organisatie die als doel heeft het voorlezen aan jonge kinderen te bevorderen. Vrijwilligers komen gedurende 10 weken een keer per week thuis voorlezen. Ouders kunnen zich via de medewerker ouderbetrokkenheid hiervoor opgeven.