Het schoolplatform

Deelnemers: ouders, leerkrachten, Medewerker Ouderbetrokkenheid en de directeur.

 

 

 

Ouders die in het schoolplatform zitting nemen, moeten de Nederlandse ,          gesproken en geschreven, taal goed beheersen.

Het platform heeft geen beslissingsbevoegdheid. 

De medewerker ouderbetrokkenheid draagt er zorg voor dat zij de besproken items doorgeeft aan andere ouders in de ouderkamer. Wanneer deze ouders zaken op de agenda willen hebben kan dit ook via de medewerker gebeuren. De directie zorgt voor informatie via de nieuwsbrief en/of de website.